سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
حوزه علمیه 
مسؤولیت‌ رسیدگی‌ به‌ وضع‌ طلاب‌ غیر ایرانی‌ 
 
 
اجرائی 
همکاری 
شورای‌ مدیریت‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ 
عضو 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌  
نمایندگی‌ در دوره‌های‌ دوم‌ و سوم‌ از استان‌ همدان‌ 
 
 
اجرائی 
همکاری 
جامعه‌ مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ 
عضو 
 
 
اجرائی 
همکاری 
نماینده‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌  
نمایندگی مقام‌ معظم‌ رهبری‌ در باکو 
 
 
اجرائی 
همکاری 
حوزه‌ علمیه‌ قم‌  
تأسیس‌ دفتر سرپرستی‌ طلاب‌ غیر ایرانی‌  
 
 
اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
-----